top of page

KL-Retail Market Otomasyonu

      KL-Retail Market çözümü ile dağınık bölgeşerdeki şubeler ile üretici bazlı yapılan anlaşmalar ve üreticilerin tedarik zincirleri ile şubelerin ilişkisini kolaylıkla kurularak, bu sayede etkin ve hızlı bir satınalma, fiyat ve dağıtım yönetimi sunmaktadır.

 

 

 • Ciro Primleri ve Promosyon gibi Zamana, Üreticiye, Ürün Kategorilerine Tedarikçiye ve Şubeler Bağlı Anlaşmaların Yönetimi,

 • Fiyat Farkı Süreçlerinin Sorunsuz Bir Şekilde Yönetimi,

 • Yok Satma ile Ortaya Çıkan Karışıklıkların Giderilmesi,

 • Ürün Yelpazesi Kullanımı ile Mağazaların Kategorilere (Discount, hipermarket vs) Ayrıştırılması ve Ürünlerin Bu Temel Üzerinden Yönetimi,

 • Kullanılmakta Olan Maliye Onaylı Tüm Kasa ve Teraziler ile Sorunsuz Entegrasyon ile Veri Alışverişi,

 • Aktivite ve Insert Temelinde Yürüyen İç İçe Geçmiş Fiyat Değişikliklerinin Merkezi ve Şube Bazlı Yönetiminin Kolay ve Güvenli Bir Şekilde Kontrol Altında Tutularak Sistem, Etiket ve POS Fiyat Tutarlılığının Sağlanması,

 • Dönemsel Satış Devir Hızlarına Bağlı Ürün Miktarlarını En Güvenilir Şekilde Belirleyerek Satınalma ve Stok Yönetiminin Kolay En Zahmetsiz ve Optimum Seviyede Yönetimi,

 • Geliştirilen Etkin Talep ve Sipariş Uygulamaları ile Dağıtım Zincirinin En Eygun Şekilde Kullanıcılar Tarafından Yönetimi,

 • CRM ile Sadakat Kartı Yönetimini Her Türlü Promosyon Seçenekleri ile Gerçekleştirerek, Tüm Analizlerinizin CRM Verileri ile Sunulması,

 • Aktivite, Insert ve Kasa Dönüşü gibi Fiyat Geçişlerini Dikkate Alıp Ciro ve Fiyat Farklarını Hesaplayarak Geri Dönüş Faturaları ile İşletmelerin Reel Olarak Korunması,

 • Gerçek Maliyet, Kar Zarar Analizleri ve Hatasız Muhasebe Entegrasyonu ile İşletmelerin Yönetimine Destek Olunması

bottom of page