top of page

E-Defter Nedir ?

Şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütünüdür.

Şirketlerin E-Defter Tutabilmesinin Şartları Nelerdir ?

Mali mührünü temin etmiş, E-Defter tutma, kaydetme, onaylama, saklama ve ibrazında kullanılacak yazılımın uyumluluk onayı almış bir yazılıma sahip olan anonim ve limited şirketler, yapacakları başvurunun kabul edilmesi halinde e-defter tutma hakkına sahip olacaklardır

E-Deftere Geçiş

Elektronik defter tutulması, onaylanması ve saklanmasında kullanılabilecek ilk onaylı yazılımlardan olan Logo e-Defter Uygulaması, sadece Logo Kullanıcılarının değil, Logo Kullanıcısı olmayan firmaların ihtiyaçlarına da çözüm sunar.

Çapa 1

E-Defter Beraatı Nedir ?

Tebliğde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde, elektronik ortamda oluşturulan defterlere ilişkin olarak, Başkanlık tarafından belirlenen standartlara uygun bilgileri içeren ve Başkanlık Mali Mühürü ile onaylanmış elektronik dosyadır.

Logo GİB. Uyumlu Yazılımlar Listesinde İlk Sırada Yer Aldı

 

GİB'in “Elektronik Defter Genel Tebliği” ile yayınladığı e-Defter uygulaması artık LOGO'nun Tiger Enterprise, Tiger Plus ve GO Plus ürünlerinde kullanılabilir.  

 

LOGO E-Defter ile uygulaması ile “Yevmiye Defteri”’  ve “Defter-i Kebir”’ belgeleri, GİB'in belirlediği standartlarda hazırlanabilmekte ve elektronik olarak GİB'e kolayca gönderebilmektedir. Böylece defterlerin kağıt ortamına basılması ve saklanması gibi zahmetli ve maliyetli işlemler artık elektronik ortamda kolayca ve maliyetsiz olarak yapılabilmektedir.  

 

 

bottom of page